CONTACTEER ONS
Warandestraat 64 bus 1
1770 Liedekerke
Tel: 053 / 666 990
Gsm: 0477 / 72 97 82
Inca beheer
Syndicus - beheer van gebouwen

Gewone prestaties

Administratief beheer:

 • houden van een jaarlijkse statutaire algemene vergadering
 • notuleren van de besprekingen / beraadslagingen
 • uitvoeren van de beslissingen
 • aangaan van contracten in naam van de vereniging van mede-eigenaars

 

Financieel beheer:

 • opvragen van de voorschotten
 • opmaken van de jaarafrekening
 • voorstellen maken voor het vormen van een reservekapitaal
 • betalen van de facturen van de vereniging

 

Technisch beheer:

 • in stand houden van het patrimonium
 • bedrijfsklaar houden van de technische installaties
 • regelen onderhoud gemeenschappelijke delen
 • navolgen van de wettelijke bepalingen aangaande de controle van installaties

 

Buitengewone prestaties

 • begeleiden van opleveringen
 • begeleiden van renovatiewerken
 • begeleiden van juridische geschillen
 • advies inzake bouwproblemen
 • meldingsplicht aan notaris en/of vastgoedmakelaar

Inca-beheer is onderworpen aan de deontologische code van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
Erkend Vastgoedmakelaar met BIV: 207.198 Inge Beeckman
BTW: 0866.400.832 – Land van toekenning is België. Adres BIV: Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AXA Belgium, Vorstlaan 25 te 1170 Brussel

© 2012-2024 Inca-beheer | Contact our webmaster if you have questions or problems regarding this Web site | Design & development by